Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

CRM Еvolution 2016 | September 28, 2021

Scroll to top

Top

Владислав Ончев

Владислав Ончев

Владислав има над 8 години опит в управлението на проекти, като през последните 3 години в BG Business Solutions се фокусира върху внедряване на продуктите на SAP, като натрупва и специфичен опит в координирането на проекти свързани с планиране, дефиниране процеса на работа, и внедряване на CRM решенията на SAP.

 Участвал е в редица комплексни международни и локални проекти в секторите търговия на дребно, търговия на едро, производство, комунални услуги и банки. Владислав притежава сертификати “ Certified Associate in Project Management” чрез PMI. Завършил е магистратура по „Управление на международни проекти“ в УНСС.

Next Story

This is the most recent story.

Личности

Владислав Ончев

Мениджър Отдел „Project Management“, BGBS

Светодар Йосифов

Изп. директор, Брейктайм АД

Милен Драгиев

Авенди ООД

Николай Аврамов

Управител на Парафлоу Комуникейшънс

Борил Богоев

Онлайн предприемач и консултант

Laszlo Papp

Gartner Area Manager Hungary and Bulgaria

Людмил Стойчев

Управляващ съдружник, CBN Panoff and Stoytchev

Иван Арнаудов

Founder & CEO of Sales Strategy Consulting Ltd

Организатор

С подкрепата на